BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

OV2

De leerlingen van OV2 worden voorbereid op betaalde tewerkstelling binnen een beschermde werkomgeving (maatwerkbedrijf). Binnen OV2 werken we in twee fases. In fase 1 (klas Oprit12) worden de reeds verworven vaardigheden verder uitgebouwd en worden er al een aantal basistechnieken aangeleerd. In fase 2 (POP 2 en POP 3) ligt de focus op arbeidsgeschiktmaking.

Voor meer info over de verschillende klassen, klik op onderstaande prenten.

OPRIT12txt