BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Aanbod

TAnder is een school die een onderwijstraject op maat aanbiedt.

In TAnder willen we leerlingen die moeilijk een gepast aanbod vinden in het (zowel gewoon als buitengewoon) onderwijs, een onderwijstraject op maat bieden.

Via deze onderwijsvorm willen we de jongeren de kans geven hun ontwikkeling weer op gang te brengen. We vertrekken hier zoveel mogelijk vanuit de eigen interesses en mogelijkheden van jongeren en zoeken zo samen naar nieuwe groeikansen. Bij het samenstellen van het aanbod zullen we hier dan ook rekening mee houden.

Het traject bestaat voor iedere jongere in de eerste plaats uit een schools aanbod op de locatie van TAnder:

 • Lessen algemene en sociale vorming
  (waaronder schoolse vaardigheden, maatschappij, zelfredzaamheid, sport, sociale vaardigheden, rijbewijs, actualiteit)

  Picture1.jpg

 • Atelierwerking
  •  Tuinatelier
  •  Dierenatelier
  •  Crea
  •  Houtatelier
  •  koken
  • Huishoudelijke vaardigheden
  • Sociaal engagement 

Picture2.jpgPicture3.jpgPicture4.jpgPicture5.jpg

 

Dit aanbod wordt vervolgens volgens de noden en behoeften van de jongere aangevuld met:

 • Time-outwerking
 • Zorgboer
 • Opvangvorm binnen een voorziening
 • Andere dienst van welzijn
 • Werkplek voor het leren op verplaatsing

TAnder streeft er steeds naar de jongere te (re-)integreren in een regulier aanbod, een re-integratie op maat van de jongere volgens zijn/haar mogelijkheden. Dit kan gaan om een schoolse context, een opleiding of volwassenonderwijs maar evenzeer over effectieve tewerkstelling, begeleid werken en/of om een dagcentrum.

Om deze re-integratie te realiseren laten we jongeren, steeds met de nodige begeleiding, al proeven van dit nieuwe aanbod. Dit doen we onder de vorm leren op verplaatsing. Op basis van de interesses en mogelijkheden van de jongere wordt een externe werkplek gezocht die dan deel gaat uitmaken van het weekschema van de jongere.

Om dit individuele en flexibele traject mogelijk te maken organiseert TAnder zijn onderwijs binnen het buitengewoon secundair onderwijs.