BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

OV21

OV21 is een (onofficiële) opleidingsvorm die in onze school gecreëerd werd omdat we merkten dat er een tussenvorm nodig was tussen OV1 en OV2. Leerlingen waarvoor betaalde tewerkstelling in een beschermd milieu niet haalbaar is, maar die wel een zekere interesse en openheid naar de wereld hebben, kunnen in OV21 terecht. OV21 bereidt de

jongeren voor op begeleid werken (niet-betaalde tewerkstelling) en een dagcentrum. Deze leerlingen hebben een OV1-attest nodig.

Binnen OV21 hebben we 4 verschillende klassen. De collageklas is een beginklas. De detailklas is ook een beginklas, maar dit is een structuurklas voor leerlingen al dan niet met een autismespectrumstoornis, die nood hebben aan een meer gestructureerde werking. De prismaklas is een eindklas met eveneens deze meer gestructureerde werking. De kompasklas is een verticale structuurklas voor leerlingen die inhoudelijk/schools functioneren op niveau randnormale begaafdheid/licht verstandelijke beperking.

Voor meer info over de verschillende klassen, klik op onderstaande prenten.

    prismaklas2