BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Doelgroep

Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Ter Bank is een school voor type 2 en type 9, binnen opleidingsvorm 1 en 2. Dit betekent dat wij onderwijs bieden aan:

  • Jongeren met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking al dan niet gepaard gaand met gedrags- en/of emotionele problemen of een kinderpsychiatrische diagnose, zoals een autismespectrumstoornis (ASS) (type 2).
  • Jongeren met een (rand)normale begaafdheid en een diagnose autismespectrumstoornis (type 9).

Leerlingen die binnen het buitengewoon onderwijs schoollopen kunnen naar school gaan tot en met het schooljaar dat zij 21 jaar worden. Nadien zijn er eventueel verlengingen mogelijk na een schriftelijke aanvraag door de ouders en goedkeuring door de klassenraad.