BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Pedagogisch project

TER BANK V.Z.W.
SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS

 

School voor buitengewoon kleuter, lager en secundair onderwijs Ter Bank

PEDAGOGISCH PROJECT

Op Ter Bank wordt met buitengewone zorg omgegaan met de noden en ontwikkelingsvragen van elke leerling. Hiervoor wordt actief geluisterd naar en gecommuniceerd met de leerling en het netwerk waarin deze zich bevindt en ontwikkelt: ouders, leerkrachten en paramedici, VCLB-medewerkers, opvoeders, hulpverleners, de vroegere school, tewerkstellingsplaatsen, woon- en opvangvormen na het afstuderen. Deze opdracht is bijzonder: het gaat immers om kinderen en jongeren met een beperking.

Ter Bank wil de talenten van elke leerling optimaal aanspreken en zo evenwichtig mogelijk alle componenten van de persoonlijkheid – het kennen, het kunnen en het zijn – tot ontplooiing brengen. De nadruk ligt op het functioneel leren, gericht op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Opvoeden tot een zo kwalitatief mogelijk leven in wonen, werken en vrije tijd is haar belangrijkste doelstelling.

Ter Bank wil een lerende organisatie zijn waar medewerkers gestimuleerd worden en ruimte krijgen om vernieuwend te werken. Professionaliteit, deskundigheid en creativiteit worden erg gewaardeerd en elke gelegenheid wordt aangegrepen om deze ook aan derden ter beschikking te stellen.

Ter Bank wil zich positioneren als een actieve schakel in een continuüm van zorg en leren. Zij zoekt daarom permanent contact met scholen, overheid en werkveld en bouwt die contacten uit tot structurele partnerschappen.

Ter Bank is een open huis waar, vanuit een groot respect voor ieders eigenheid, gezocht wordt naar ontmoeting en samenwerking met anderen, binnen en zelfs buiten de landsgrenzen. Zij wil bouwen aan een sterke organisatie die een voortrekkersrol kan opnemen om de uitdagingen van morgen aan te kunnen.

Dit alles gebeurt vanuit een Christelijke inspiratie en een geloof in de mogelijkheden van alle medewerkers en van de leerlingen die haar worden toevertrouwd.