BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Ouderraad

De ouderraad van Buitengewoon Onderwijs Ter Bank bestaat uit een groep van ouders die zich verenigd hebben met als doel de school mee uit te bouwen in wederzijds overleg met directie en leerkrachten om zo mee zorg te dragen voor de uitwerking van het pedagogisch project van de school waar het kind ‘centraal’ staat. 
Zowel de ouders van kinderen/jongeren uit kleuter-, lager en secundair onderwijs en uit het internaat, zijn daarin vertegenwoordigd.

Deze raad helpt onze school mee uitbouwen op pedagogisch en materieel vlak. Zij nemen allerhande initiatieven om de school financieel te ruggensteunen bij: 
- aankoop van didactisch materieel 
- openluchtklassen 
- afbetaling lening 

Zij zorgen voor: 

- Gastronomisch maal 
- Tuinfeest op het einde van het schooljaar 
- Organisatie papierslag 

De ouderraad komt 4 avonden samen om deze organisatie uit te werken en tevens mee in overleg te gaan: : 

- Naschoolse opvang 
- Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees 
- Schoolreglement 
- Leerlingenvervoer 
- Relationele en seksuele opvoeding 
- ICT binnen de school 
- VCOV en afvaardiging Buitengewoon Onderwijs 
- Opvolging leerlingenpopulatie 
- Groene school 
- Zwemmen 
- Biofruit 
- Tuinfeest 
- Warme maaltijden 

Zij zijn er voor de school … voor het Kind … voor de ouders! 

Voorzitter: Stef De Cock
p.a. Tervuursesteenweg 295 
3001 Heverlee 
016/29.01.81