BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Leerlingenvervoer

In onze school loopt er sinds schooljaar 2016-2017 een pilootproject om het leerlingenvervoer te optimaliseren.

Meer info: