BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Doelgroep

Buitengewoon Basisonderwijs Ter Bank is een school voor kleuter- en lager onderwijs type 2.

Wij richten ons naar kinderen vanaf 2,5 jaar met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking. Dit kan gepaard gaan met een syndroom, gedrags- en/of emotionele problemen of een kinderpsychiatrische diagnose zoals een autismespectrumstoornis (ASS).