BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Kleuterklassen

Het kleuteronderwijs is voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar. Indien nodig, kan de kleuterperiode verlengd worden tot 8 jaar. Dit schooljaar hebben we drie kleuterklassen, waarvan één klas specifiek aangepast is aan kinderen met een autismespectrumstoornis (bolletjesklas).

Wat is onze focus binnen de kleuterklas?

- Voor elk kind worden er doelen opgesteld, afhankelijk van de mogelijkheden en noden van de leerling

- De nadruk ligt op het stimuleren van de algemene ontwikkeling en hun welbevinden

- We zetten in op het uitbreiden van hun ervaringswereld

- De communicatie, motoriek en sociale vaardigheden worden gestimuleerd en verder uitgebreid

Voorbereidende schoolse vaardigheden worden aangeleerd in een functionele context

- De zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden ondersteund en uitgebreid

Crea en muziekbeleving worden al spelenderwijs aangeboden

- Wij bieden dit alles aan binnen een veilige omgeving met voorspelbaarheid en structuur

Willen jullie graag een kijkje nemen in de kleuterklassen, klik dan op de prenten hiernaast!

 

 

pinokkioklasrood

dotjestxt1