BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Kleuterklassen

 

Het kleuteronderwijs is voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar. Indien nodig, kan de kleuterperiode verlengd worden tot 8 jaar. Dit schooljaar hebben we vijf kleuterklassen, waarvan drie klassen specifiek aangepast aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

Wat is onze focus binnen de kleuterklas?

- Voor elk kind worden er doelen opgesteld, afhankelijk van de mogelijkheden en noden van de leerling

- De nadruk ligt op het stimuleren van de algemene ontwikkeling en hun welbevinden

- We zetten in op het uitbreiden van hun ervaringswereld

- De communicatie, motoriek en sociale vaardigheden worden gestimuleerd en verder uitgebreid

Voorbereidende schoolse vaardigheden worden aangeleerd in een functionele context

- De zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden ondersteund en uitgebreid

Crea en muziekbeleving worden al spelenderwijs aangeboden

- Wij bieden dit alles aan binnen een veilige omgeving met voorspelbaarheid en structuur

Willen jullie graag een kijkje nemen in de kleuterklassen, klik dan op de prenten hiernaast!

 

                   

pinokkioklasrood

dotjestxt1

stipjesklas_logo