BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

pinokkioklas

pinokkioklas

Accenten binnen de pinokkioklas:

  • Eindklas van de kleuters, met de nodige structuur en voorspelbaarheid.

  • Ontwikkelen van een werkhouding (bijv. aandacht verlengen

  • Voorbereidende schoolse vaardigheden, bijv. globaal lezen (woorden in zijn geheel herkennen), naam overtrekken, sorteren op kleur...

  • Communicatie afhankelijk van de mogelijkheden van het kind: taal, SMOG, bètaprenten,…

  • Spelvaardigheden: spelregels begrijpen, beurt afwachten, omgaan met winnen en verliezen

  • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid o.a. via taakjes (bijv. tafel dekken, een boodschapje overbrengen naar een andere klas,…)

Terug naar overzicht kleuterklassen