BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

POP2 en POP3

 

Accenten binnen POP2 en POP3:

  • Midden- en eindklas binnen OV2 (fase 2)
  • Maatschappelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid: voorbereiding op zelfstandig of begeleid wonen
  • Arbeidsgeschiktmaking: arbeidsvaardigheden en –attitudes aanleren
  • Groepsstages: met de hele klas en de leerkracht
  • Individuele stages: voltijdse stageweken, worden gradueel opgebouwd doorheen de jaren, afgestemd op de mogelijkheden van de leerling
  • Praktijklessen op verplaatsing
  • Sociale vaardigheden op het werk (de stageplaats)
  • Mobiliteit: leren om zelfstandig het openbaar vervoer te gebruiken

In het laatste schooljaar kunnen de leerlingen van OV2 een VOLA-stage volgen. Dit wil zeggen dat de leerlingen 3 dagen per week naar hun stageplaats gaan en nog 2 dagen per week naar school komen. Op school krijgen zij een aanbod dat is afgestemd op hun noden om zo een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij te realiseren. Arbeidstraining wordt op school dan niet meer aangeboden, omdat ze in de praktijk ervaring opdoen.

Terug naar overzicht OV2 klassen