BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Nieuws

margrietklas en denkerklas

Accenten binnen de margrietklas en de denkerklas:

  • Instap- en eindklas voor leerlingen met een licht tot matig verstandelijke beperking
  • Focus op (voor)schoolse vaardigheden
  • Schools niveau varieert van 3e kleuterklas tot de beginjaren van de lagere school
  • Individuele leerlijn afhankelijk van het niveau
  • Globaal lezen, auditieve en visuele leesvaardigheden, communicatie
  • Aanvankelijk en functioneel rekenen
  • Individuele werkmomenten afgewisseld met leermomenten met de leerkracht
  • Focus op sociale vaardigheden
  • Verdieping in thema’s

Terug naar overzicht lagere schoolklassen