Nieuws

Afdrukken

Type 9 binnen het Buitengewoon Secundair Ter Bank te Heverlee

Vanaf 1 september 2015 organiseert het Buitengewoon Secundair Onderwijs naast het type 2 onderwijs ook type 9 binnen opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2. Dit betekent dat jongeren met autisme die niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen en niet in het reguliere arbeidscircuit kunnen tewerkgesteld worden, een opleiding krijgen die hen voorbereidt op een zinvolle dagbesteding of tewerkstelling binnen een aangepaste werkomgeving.

Concreet zijn er drie richtingen die men kan volgen:

Opleidingsvorm 1 is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een aangepaste omgeving.

Opleidingsvorm 2 is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is en op tewerkstelling in een aangepaste werkomgeving waar.

TAnder is een project dat ondersteund wordt door het Ministerie van Onderwijs. In dit project kunnen jongeren tussen 13 en 18 jaar die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking en bijkomend gedrags- en emotionele problemen vertonen, terecht binnen opleidingsvorm 1. De doelstelling is dan ook dat deze jongeren de nodige sociale vaardigheden en arbeidsattitudes aanleren om nadien een opleiding in het beroeps secundair onderwijs, een opleidingsvorm 3 of opleidingsvorm 2 te kunnen (her)aanvatten of te kunnen functioneren met een zinvolle dagbesteding (begeleid werken). Het aanleren van schoolse of technische vaardigheden komt aan bod maar is niet prioritair. Het is enkel een middel om bovengenoemde doelstelling te bereiken.