BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Mobiliteit Visie

Visietekst mobiliteit

Situering


Ter Bank wil de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de leerlingen zo groot mogelijk maken door te werken aan mobiliteit en veiligheid in het verkeer.

 

We willen het kennen en kunnen op vlak van mobiliteit vergroten. Zo kunnen er zowel theorie- als praktijklessen binnen en buiten de school georganiseerd worden. Afhankelijk van de noden en zorgvragen van de leerlingen wordt er in groep of individueel gewerkt. De focus ligt op functioneel leren.

 

Als school wil Ter Bank blijvend investeren in het uitwerken van een beleid en aanbod op vlak van mobiliteit.

 

Krijtlijnen

 

We maken leerlingen zo veel als mogelijk vertrouwd met het zich op een veilige manier bewegen in het verkeer. Hiervoor biedt de school begeleiding en hulpmiddelen aan waar nodig. We streven ernaar leerlingen hierin zo zelfstandig mogelijk te maken.

 

Om de transfer naar het dagelijkse leven te maken, worden ouders en het bredere netwerk van de leerling nauw betrokken en wordt er open en transparant gecommuniceerd.

 

Ter Bank zet in op de deskundigheid en professionalisering van personeel op het vlak van mobiliteit. Er worden samenwerkingsverbanden opgericht met externe partners (vb. Mobiel 21, VSV, …).

 

Ga naar Mobiliteit nieuws