BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Lestabellen BuSo

OV2 fase 1: 32 lesuren

OV2 fase 2: 32 lesuren

16 lesuren ASV (Algemene en Sociale Vorming) 12 lesuren ASV
6u: taal – rekenen – thema – (leefsleutels) 5u: taal – rekenen – thema – (leefsleutels)
2u: computerles 2u: computerles
2u: godsdienst 2u: godsdienst
2u: lichamelijke opvoeding 2u: lichamelijke opvoeding
1u: muziek 1u: muziek
3u: plastische opvoeding  
16 lesuren BGV (BeroepsGerichte Vorming) 20 lesuren BGV
3u: psychomotorische vaardigh. + werkplaatsvaardigheden 12u: semi-industrieel werk
4u: houtbewerking 5u: huishoudelijke vaardigheden
3u: andere materialen (klei, pitriet …) 3u: buitenactiviteiten
4u: huishoudelijke vaardigheden  
2u: buitenactiviteiten  
   
   

OV21 benedenbouw: 32 lesuren ASV

OV21 bovenbouw: 32 lesuren ASV

De 32 uren worden verdeeld over de volgende vakken: De 32 uren worden verdeeld over de volgende vakken:
9u: taal – rekenen – thema - leefsleutels 10u: taal – rekenen – thema – leefsleutels
2u: computerles 2u: computerles
2u: godsdienst 2u: godsdienst
2u: lichamelijke opvoeding  2u: lichamelijke opvoeding
1u: muziek 1u: muziek
   
10u: creatieve en motorische vaardigheden 3u: semi-industrieel werk
4u: huishoudelijke vaardigheden 6u: semi-ambachtelijk werk  
2u: buitenactiviteiten  4u: huishoudelijke vaardigheden
  2u: buitenactiviteiten 
   

OV1: 32 lesuren ASV

 

Afhankelijk van de klasgroep worden de 32 uren verdeeld 
over de volgende vaardigheden:

 
communicatieve vaardigheden  
schoolse vaardigheden  
zelfredzaamheidsvaardigheden  
huishoudelijke vaardigheden  
motorische vaardigheden  
creatieve vaardigheden  
vrijetijdsvaardigheden  
werkvaardigheden  
godsdienst (2u)  
sociaal-emotionele vaardigheden  
leefsleutels  
lichamelijke opvoeding