Lestabellen BuSo

Secundair Onderwijs - lestabellen

OV2 fase 1: 32 lesuren

OV2 fase 2: 32 lesuren

16 lesuren ASV (Algemene en Sociale Vorming) 12 lesuren ASV
6u: taal – rekenen – thema – (leefsleutels) 5u: taal – rekenen – thema – (leefsleutels)
2u: computerles 2u: computerles
2u: godsdienst 2u: godsdienst
2u: lichamelijke opvoeding 2u: lichamelijke opvoeding
1u: muziek 1u: muziek
3u: plastische opvoeding
16 lesuren BGV (BeroepsGerichte Vorming) 20 lesuren BGV
3u: psychomotorische vaardigh. + werkplaatsvaardigheden 12u: semi-industrieel werk
4u: houtbewerking 5u: huishoudelijke vaardigheden
3u: andere materialen (klei, pitriet …) 3u: buitenactiviteiten
4u: huishoudelijke vaardigheden
2u: buitenactiviteiten

OV21 benedenbouw: 32 lesuren ASV

OV21 bovenbouw: 32 lesuren ASV

De 32 uren worden verdeeld over de volgende vakken: De 32 uren worden verdeeld over de volgende vakken:
9u: taal – rekenen – thema - leefsleutels 10u: taal – rekenen – thema – leefsleutels
2u: computerles 2u: computerles
2u: godsdienst 2u: godsdienst
2u: lichamelijke opvoeding  2u: lichamelijke opvoeding
1u: muziek 1u: muziek
10u: creatieve en motorische vaardigheden 3u: semi-industrieel werk
4u: huishoudelijke vaardigheden 6u: semi-ambachtelijk werk  
2u: buitenactiviteiten  4u: huishoudelijke vaardigheden
2u: buitenactiviteiten 

OV1: 32 lesuren ASV

Afhankelijk van de klasgroep worden de 32 uren verdeeld 
over de volgende vaardigheden:

communicatieve vaardigheden
schoolse vaardigheden
zelfredzaamheidsvaardigheden
huishoudelijke vaardigheden
motorische vaardigheden
creatieve vaardigheden
vrijetijdsvaardigheden
werkvaardigheden
godsdienst (2u)
sociaal-emotionele vaardigheden
leefsleutels
lichamelijke opvoeding

Afdrukken E-mail