BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

23+

Gedurende 5 schooljaren heeft Ter Bank een 23+ werking. Deze werd opgestart in schooljaar 2018-2019 en loopt tot en met schooljaar 2022-2023. Deze werking is er voor leerlingen van Ter Bank die na 2 verlengingen nog aan het wachten zijn op hun budget binnen welzijn en daardoor nog geen of onvoldoende dagbesteding hebben buiten de school. Wanneer het budget wordt toegekend is het de bedoeling dat daar onmiddellijk op ingegaan wordt en op dat moment stopt het aanbod in de school voor deze leerling.