PAD BuBao

 PAD-1

PAD-2

PAD-3

 

Werken aan het zelfbeeld:
PAD – kind van de dag!


Het kiezen van een PAD-kind per dag/week is
een steeds terugkerende klasactiviteit. Het
PAD-kind krijgt die dag/week extra
complimentjes. Ook de andere kinderen van
de klas leren wat een compliment is en hoe
we complimenten kunnen geven en
aanvaarden.


Op het einde van de dag/week krijgt het
PAD-kind zijn complimentenlijst mee naar huis
zodat jullie er ook thuis even kunnen
naar vragen.


Het PAD-kind krijgt een speciale pet, T-shirt,
badge, … zo kan iedereen hem goed
herkennen!

 

(Schild)PAD-den:
oefenen op zelfcontrole


Het verhaal van de Wijze Oude Schildpad leert
onze leerlingen dat, wanneer je boos bent, het
goed is om te ‘PAD-den’: even
rustig ‘in je schild’ kruipen, tot 10
tellen en nadenken over een goede
oplossing.


‘In je schild’ is het rustig en kan je even
nadenken, net zoals in de PAD-hoeken die we
willen voorzien in de klas, op de
speelplaats, in de refter, ...


Onze leerlingen leren in de PAD-hoek niet
alleen nadenken om op een goede manier met
boosheid of frustratie om te gaan. Ze leren ook
aan anderen het signaal te
geven dat ze even tot rust willen komen.


Na dit rustmoment kunnen onze leerlingen een
gesprek hebben met de juf, meester
of orthopedagoge.

 

Werken rond gevoelens


We leren in de klas over gevoelens.
Gevoelens herkennen, erkennen en
benoemen bij zichzelf en bij anderen.


Elke leerling krijgt kaartjes van de gevoelens
die hij kent en een gevoelsblokje op zijn
bank. Daarin kunnen ze gevoelskaarten
stoppen. Zo denken we na over hoe we
onszelf voelen, hoe de ander zich voelt
en hoe je dat kan zien.
We leren ook dat gevoelens intens kunnen
zijn en dat
gevoelens doorheen een dag kunnen
veranderen. Dit bespreken we allemaal in
de klas.


Een probleem oplossen…


We leren stapsgewijs nadenken over
gepaste oplossingen voor een probleem.
We zoeken naar een oplossing waar
iedereen zich goed bij voelt.

 


 

 

PAD-1 

Wat houdt het programma in?


We werken in de klas rond
4 thema’s:


PAD-1Zelfbeeld

PAD-1Zelfcontrole

PAD-1Gevoelens

PAD-1Een probleem oplossen

 Concreet


In september 2013 starten we met het
programma in de basisschool.


Meer info?


Tijdens het eerste oudercontact in
oktober 2013 stellen we het
programma kort voor.


Vragen?


Voor vragen kan je terecht bij de klasjuf
of bij de orthopedagoge
(Sigrid Vangoidsenhoven)
016/29.01.81

 Stimuleren van de

sociaal-emotionele ontwikkeling in

BuBaO Ter Bank

PAD-1
Het PAD - Programma
Proberen Anders te Denken’
Een korte voorstelling

Afdrukken E-mail