PAD BuBao

 PAD-1

PAD-2

PAD-3

 

 

Werken aan het zelfbeeld:
PAD – kind van de dag!

Het kiezen van een PAD-kind per dag/week is een steeds terugkerende klasactiviteit.  Het PAD- kind krijgt die dag/week extra complimentjes.  Ook de andere kinderen van de klas  leren wat een compliment is en hoe we complimenten kunnen geven.

 

Op het einde van de dag/week krijgt het PAD-kind zijn complimentenlijstje mee naar huis zodat jullie er ook thuis even kunnen naar vragen.

Het PAD-kind krijgt een speciale pet, T-shirt, badge…..zo kan iedereen hem goed herkennen!

 


(Schild)PAD-den: oefenen op zelfcontrole

Het verhaal van de Wijze Oude Schildpad leert onze leerlingen dat, wanneer je boos bent, het goed is om te ‘PAD-den’: even rustig ‘in je schild’ kruipen, even tot 10 te tellen en nadenken over een goede oplossing.

‘In je schild’ is het rustig en kan je even nadenken, net zoals in de PAD-hoeken die we willen voorzien in de klas, op de speelplaats, in de refter….

Onze leerlingen leren in de PAD-hoek niet alleen nadenken om op een goede manier met boosheid of frustratie om te gaan.  Ze leren ook aan anderen het signaal te geven dat ze even tot rust willen komen.

Na dit rustmoment kunnen onze leerlingen een gesprek hebben met de juf, meester of orthopedagoge.


Werken rond gevoelens in de klas

   We leren in de klas over gevoelens.          Gevoelens herkennen, erkennen en benoemen bij zichzelf en bij de anderen.

Elke leerling krijgt kaartjes van de gevoelens die hij kent en een gevoelsblokje op zijn bank.  Daarin kunnen ze gevoelskaartjes stoppen.  Zo denken we na over hoe we onszelf voelen, hoe de ander zich voelt (en hoe je dat kan zien).  We leren ook dat gevoelens intens kunnen zijn en dat gevoelens doorheen een dag kunnen  veranderen.  Dit bespreken we allemaal in de klas.

Een probleem oplossen…

Hier leren we stapsgewijs nadenken over gepaste oplossingen voor een probleem. Een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt.

 


 

 

PAD-1

Wat houdt het programma in?


We werken in de klas rond
4 thema’s:


PAD-1Zelfbeeld

PAD-1Zelfcontrole

PAD-1Gevoelens

PAD-1Een probleem oplossen
 

 

Vragen?

Voor vragen kan je terecht bij de klasjuf of bij de orthopedagogen (Charlotte Beliën, Alicia Cornelis)
016/29.01.81

 Stimuleren van de

sociaal-emotionele ontwikkeling in

BuBaO Ter Bank

PAD-1
Het PAD - Programma
Proberen Anders te Denken’
Een korte voorstelling

Afdrukken E-mail