BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

India Project op Ter Bank

Beste ouders en opvoeders,
Al dertien jaar lang heeft onze school een band met het weeshuis in Jaszkotle in Polen. Gedurende al die jaren hebben onze leerlingen en leerkrachten heel wat steentjes bijgedragen om “ons” weeshuis te steunen, zowel financieel als praktisch.


Het is dan ook met veel voldoening en vertrouwen dat wij het weeshuis hebben zien openbloeien tot een plaats waar de kinderen op een fijne manier mogen groeien en zich kunnen ontwikkelen.

Ook andere scholen en organisaties hebben hieraan een grote bijdrage geleverd, en doen dit nog steeds.
Wij willen onze band en onze steun aan het weeshuis zeker niet opzeggen, maar wij willen dit jaar onze blik weer wat verruimen.

Daarom hebben wij contacten gelegd met de organisatie PREM DAN (wat betekent: “geschenk van liefde”) in India. Deze organisatie neemt de zorg en de opleiding voor kinderen en jongeren uit arme gezinnen en weeskinderen op zich.
Via lessen over India en digitale contacten met de leerlingen en leerkrachten van de scholen van Prem Dan willen wij ook dit project heel concreet en nabij maken voor onze leerlingen.
Zo kunnen de leerlingen zich vanuit een grote betrokkenheid engageren om geld in te zamelen voor dit project.
Meer info over dit project kunt u vinden op hun website: premdan.org

 

Met hartelijke groeten

Algemene directeur                                                                     Administratieve directeur                                                                De leerkrachten van
Jan De Ceulaer                                                                              Damiaan Ovaere                                                                               de werkgroep “Katholieke Dialoogschool”

 

 


 

Afdrukken