BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Nieuws

detailklas en kompasklas

 

Accenten binnen de detailklas en de kompasklas:

  • Structuurklassen voor leerlingen met een licht/matig verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis of leerlingen met nood aan extra structuur of voorspelbaarheid
  • Gestructureerde werking
  • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
  • Themawerking, ontdekken van de wereld rondom zich
  • Maatschappelijke integratie
  • Schoolse vaardigheden (taal, rekenen, thema’s) afgestemd op de leerlingen, werking in niveaugroepen
  • Werkvaardigheden (semi-industrieel en semi-ambachtelijk werk)
  • Creatieve en motorische vaardigheden
  • Stages ter voorbereiding van begeleid werken
  • Sociaal-maatschappelijke trainingen in dagcentra

Terug naar overzicht OV21 klassen