BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Nieuws

geoklas en puzzelklas

Accenten binnen de geoklas en de puzzelklas:

  • Verticale autiklassen aangepast aan kinderen met een verstandelijke beperking en autisme, of kinderen zonder diagnose maar die nood hebben aan een meer gestructureerde werking
  • Leerinhoud wordt op maat aangeboden, individuele leertrajecten
  • Structuur in tijd en ruimte, dagstructuur wordt gevisualiseerd in individuele daglijn
  • Leersituaties in 1-1 begeleiding
  • Klemtoon op ondersteunde communicatie, zelfredzaamheid en functionele schoolse vaardigheden
  • Middageten in de klas, niet in de refter

Terug naar overzicht lagere schoolklassen